Programplan Bygg- och anläggningsprogrammet – Lärling

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1a, 100
 • Naturkunskap 1a:1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1a:1, 50
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Bygg- och anläggning 1, 200
 • Bygg- och anläggning 2, 200

Inriktningar, 400–700 poäng

Husbyggnad

 • Husbyggnad 1, 100
 • Husbyggnad 2, 200
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad, 200
 • Husbyggnadsprocessen, 200

Måleri

 • Måleri 1, 200
 • Måleriprocessen, 200

Plåtslageri

 • Plåtslageri – grunder, 100
 • Plåtslageriprocessen, 200
 • Ventilationsplåtslageri 1, 100

Programfördjupningar, 500 – 800 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

Husbyggnad, yrkesutgång snickare

 • Trä 1 – stommar, 100
 • Trä 2 – beklädnad, 100
 • Trä 3 – montage, 100
 • Betong 1, 100
 • Golvläggning 1, 100
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100

Husbyggnad, yrkesutgång golvläggare

 • Golvläggning 1, 100
 • Golvläggning 2 – våtrum, 100
 • Golvläggning 3 – trä och laminat, 200
 • Tätskikt våtrum, 100
 • Betong 1 – lågform och platta på mark, 100
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100

Måleri

 • Måleri 2, 200
 • Måleri 3, 200
 • Måleri 4, 200
 • Måleri 5, 200
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100

Plåtslageri

 • Byggnadsplåtslageri 1, 200
 • Byggnadsplåtslageri 2, 200
 • Byggnadsplåtslageri 3, 200
 • Husbyggnad 1, 100
 • Entreprenörskap 1, 100
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng