Programplan Barn- och fritidsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100
 • Historia 1a:1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 100
 • Matematik 1a, 100
 • Naturkunskap 1a:1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1a:1, 50
 • Svenska 1, 100 eller Svenska som andraspråk 1, 100

Programgemensamma ämnen, 700 poäng

 • Hälsopedagogik, 100
 • Naturkunskap 1a:2, 50
 • Kommunikation, 100
 • Lärande och utveckling, 100
 • Människors miljöer, 100
 • Pedagogiskt ledarskap, 100
 • Samhällskunskap 1a:2, 50
 • Svenska 2, 100 eller Svenska som andraspråk 2, 100

Inriktningar, 300 poäng

Fritid och Hälsa

 • Fritids- och friskvårdsverksamheter, 200
 • Fritids- och idrottskunskap, 100

Pedagogiskt arbete

 • Barns lärande och växande, 100
 • Pedagogiskt arbete, 200

Programfördjupningar, 600 poäng

Exempel på kurser som kan erbjudas:

Pedagogiskt arbete

 • Specialpedagogik 1, 100
 • Aktivitetsledarskap, 100
 • Entreprenörskap, 100
 • Naturguidning 1, 100
 • Skapande verksamhet, 100
 • Barns lärande och växande, 100
 • Svenska 3, 100 eller Svenska som andraspråk 3, 100

Fritid och Hälsa

 • Aktivitetsledarskap, 100
 • Entreprenörskap, 100
 • Naturguidning, 100
 • Träningslära 1, 100
 • Träningslära 2, 100
 • Fritidsmiljöer och arenor, 100
 • Svenska 3, 100 eller Svenska som andraspråk 3, 100

Individuellt val, 200 päng

Gymnasiearbete, 100 poäng