Programplan för handel

Gymnasiegemensamma ämnen, 900 poäng

 • Engelska 1, 100
 • Estetisk verksamhet, 100
 • Historia 1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 200
 • Matematik 1, 100
 • Naturkunskap 1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1, 50
 • Svenska 1, 200 eller Svenska som andraspråk 1, 200

Programgemensamma ämnen, 500 poäng

 • Administration 1, 100
 • Handel 1, 100
 • Information och kommunikation 1, 100
 • Inköp och logistik 1, 100
 • Service och bemötande 1, 100

Programfördjupningar, 800 poäng

 • Entreprenörskap, 100
 • Mat och butik 1, 100
  Handel 2, 100
 • Hem och konsumentkunskap 1, 100
 • Idrott och hälsa 2, 100
 • Livsmedel och näringskunskap, 100
 • Lokalvård 1, 100
 • Form och design, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng