Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet handel är till dig som vill arbeta inom handel eller administration. Du kan också välja detta program om du vill arbeta på ett varulager.

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska få en god hälsa. Programmet erbjuder eleverna idrott fyra dagar i veckan.

Alla elever erbjuds APL, arbetsplatsförlagt lärande, om minst 22 veckor. Varje elev har en individuell studieplan. Utbildningen avslutas med ett gymnasiesärskolearbete.

Kontakta oss
Lise-Lotte Håkansson
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet