Programplan GS Fastighet

Gymnasiegemensamma ämnen, 900 poäng

 • Engelska 1, 100
 • Estetisk verksamhet, 100
 • Historia 1, 50
 • Idrott och hälsa 1, 200
 • Matematik 1, 100
 • Naturkunskap 1, 50
 • Religionskunskap 1, 50
 • Samhällskunskap 1, 50
 • Svenska 1, 200 eller Svenska som andraspråk 1, 200

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Bygg och anläggning 1, 100
 • Fastighetsskötsel, 200
 • Service och bemötande 1, 100

Programfördjupningar, 900 poäng

 • Entreprenörskap, 100
 • Fastighetsskötsel, byggnadsunderhåll, 100
 • Fastighetsskötsel, inre miljö, 100
 • Hantverkstekniker 1, 100
 • Hem- och konsumentkunskap, 100
 • Idrott och hälsa 2, 100
 • Material och verktyg 1, 100
 • Måleri 1, 100
 • Växtkunskap 1, 100

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng