Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och inne.

Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljö passar det här programmet också för dig.

Du ska tycka om att samverka med andra människor och att arbeta med service eftersom du kommer att arbeta bland andra människor.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska få en god hälsa. Programmet erbjuder eleverna idrott fyra dagar i veckan.

Alla elever erbjuds APL, arbetsplatsförlagt lärande, om minst 22 veckor. Varje elev har en individuell studieplan. Utbildningen avslutas med ett gymnasiesärskolearbete.

Kontakta oss
Lise-Lotte Håkansson
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet