Indiviuella program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina egna förutsättningar. Där läser du ämnesområden istället för ämnen.

För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge dig kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program anpassas efter dina behov och förutsättningar.

Ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Individ och samhälle
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation

Du får inte betyg i ämnesområdena. Läraren bedömer och utvärderar dina kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

På ett individuellt program kan du kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektor bestämmer vad som kan kombineras.

Kontakta oss
Lise-Lotte Håkansson
Programledare
Tfn: 0491-880 00
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet