Vårt bibliotek

Bibliotek Oscar är ett skolbibliotek för dig som är elev eller personal på Oscarsgymnasiet. Vi har två heltidsanställda bibliotekarier och vårt utbud anpassas utifrån programmens kurser och ny ungdomslitteratur.
Vi har samma lånekort och låneregler som övriga bibliotek i Oskarshamns kommun. Våra öppettider följer skolans läsår.

Lånekort

Du behöver ett lånekonto för att låna litteratur hos oss eller på Biblio. Du kan låna med ett lånekort eller ditt personnummer. I båda fallen behöver du en pinkod på fyra siffror.
Du använder samma uppgifter för att logga in på Oscarsgymnasiets bibliotekskatalog eller Mina sidor på Oskarshamns bibliotek för att se dina lån, låna e-böcker, göra omlån eller reservationer.

Låneregler

Ett lån är vanligen fyra veckor. Böcker som tillhör ämnet svenska har längre lånetid.
Om du inte lämnar tillbaka boken i tid så får du två påminnelser på e-post eller via brev sedan skickas en räkning via brev. Om du behöver en bok längre tid så kan du låna om den hos oss, via Oscarsgymnasiets bibliotekskatalog eller Mina sidor på Oskarshamns bibliotek.

Inköpsförslag

Om du saknar något i våra bokhyllor eller bland tidskrifterna så lämna gärna ett inköpsförslag. Ta kontakt med oss bibliotekarier eller mejla gymbibl@oskarshamn.se.

Tidningar

Dagstidningar

På Bibliotek Oscar kan du läsa tre dagstidningar som vi har prenumeration på:

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns tillgängliga att läsa digitalt.

Tidskrifter

Det finns ett stort utbud av tidskrifter. Om det finns någon speciell tidning som du saknar och som även andra elever kan vara intresse av så ta kontakt med oss. Vi tar gärna emot tips på vad du vill läsa.

En del av tidsskrifterna finns arkiverade så som Forskning & Framsteg och Tempus från 2008 samt The Economist 2012–2018 och National Geographics 2008–2015.

Kontakta oss
Linda Armbäck
Bibliotekarie
Tfn: 0491-880 00
Anette Swärd
Bibliotekarie
Tfn: 0491-880 00