Anpassade medier

Inläsningstjänst

Om du behöver stöd i dina studier har Inläsningstjänst inlästa läromedel. 

Du loggar in med ditt EDU-konto för att använda tjänsten.

Legimus

Legimus kan du låna talböcker. Tjänsten är för dig som har någon typ av läsnedsättning.

Du behöver ha ett konto för att använda tjänsten. Ta kontakt med specialpedagogerna i elevhälsoteamet. Kontot administreras av bibliotekarierna.

Kontakt
Linda Armbäck
Bibliotekarie
Telefon: 0491-880 00
Anette Swärd
Bibliotekarie
Telefon: 0491-880 00