Skolavslutning

Nedan finns information kring skolavslutningen den 17 juni för respektive grundskola för läsåret 2021–2022.

OBS! Skolskjuts går enligt ordinarie tider för årskurs F–9. Meddela skoltaxi om in inte ska åka sista skoldagen.

Oscarsgymnasiet skolavslutningsinformation

1. Bockaraskolan

 • 8.10–11.30 avslutning vid skolan och i kyrkan klockan 08.30.

2. Figeholmskolan

 • 8.15–11.00 i respektive klassrum.

3. Fårboskolan

 • 8.00–11.00 i respektive klassrum.

4. Kristdalaskolan

 • 8.15–11.30 i respektive klassrum.

Kyrkan klockan 10.30 och avslutning vid skolgården efter att eleverna tågat tillbaka till skolan.

5. Kristinebergskolan och Träningsskolan

 • F–3: 8.20–10.30 i respektive klassrum.
 • 4–6: 9.30–11.30 i respektive klassrum.
 • 7–9: 10.00–13.00 i respektive klassrum.

Träningsskolan

 • 9.00–11.00 i respektive klassrum.

6. Norra skolan

 • Förskoleklass: 8.30–10.30 samling på skolgården.
 • 1–2: 8.30–10.30 samling på skolgården.
 • 3–5: 9.30–11.30 samling på skolgården.
 • 6: 9.30–12.00 samling på skolgården.

7. Påskallavikskolan

 • 8.00–11.00 i respektive klassrum.

8. Rödsleskolan och Grundsärskolan

 • Förskoleklass: 8.20–11.00 och i kyrkan 08.40–09.20.
 • 1–3: 8.20–11.00 i respektive klassrum och i kyrkan 08.40–09.20.
 • 4–6: 8.20–11.00 i respektive klassrum och i kyrkan 10.00–10.40.
 • 7–9: 8.20–12.30 i respektive klassrum och i kyrkan 11.00–11.40.

Grundsärskolan går enligt Rödsleskolans tider ovan.

9. Saltvikskolan

 • 8.00–11.00 i respektive klassrum.

10. Vallhallaskolan

 • F–6: 8.10–10.00 samling i klassrummet och sedan kyrkan klockan 08.30.
 • 7–9: 9.00–11.00 samling i klassrummet och sedan kyrkan klockan 09.45.

Glad sommar önskar vi er alla!