Frånvaroanmälan av elev

Man kan frånvaroanmäla sitt barn på två sätt inom Oskarshamns kommun - via telefonummer till Skola24 och via appen Unikum familj.

Som vårdnadshavare och som myndig elev är man ansvarig för att meddela om elev inte kommer till skolan. Myndig elev ansvara för att meddela sin egen frånvaro.
Man anmäler frånvaron före klockan 8:00 till den telefonnumret eller via appen Unikum familj.

Frånvaroanmälan via appen Unikum familj

Ladda ner appen via appstore eller play. 
Logga in med samma användarnamn och lösenord som till Unikum.

Klicka på denna länk för att få hjälp att komma igång med Unikum familj appen.

Frånvaroanmälan via telefonnummer till Skola24

För att anmäla frånvaro ring 0515 - 777 610

Talsvar ber dig att knappa in elevens personnummer och följ sedan instruktionerna.

Problem med frånvarorapporteringen? Kontakta elevens skola.