Inskolning

När ett barn börjar i förskolan sker inskolningen under de fem första dagarna.

Inskolningen börjar med ett inskolningssamtal och avslutas med ett uppföljningssamtal 4-6 veckor efter placeringen. Syftet med inskolningen är att barnet tillsammans med förälder lär känna förskolan.

Avgift tas ut från första inskolningsdagen.