Introduktion

När ett barn börjar i förskolan sker introduktionen under de fem första dagarna.

Förskolan tar kontakt med vårdnadshavare innan introduktionen börjar. Introduktionen börjar med ett inskolningssamtal och avslutas med ett uppföljningssamtal 4-6 veckor efter placeringen. Syftet med inskolningen är att barnet tillsammans med förälder lär känna förskolan.

Schema ska finnas från första introduktionsdagen.

Avgift tas ut från första inskolningsdagen.