Om semester och julledighet

Mellan jul och nyår samt under semesterperioden juni-augusti minskar antalet enheter som håller öppet.

Under jul och nyår samt under semesterperioden juni–augusti minska oftast antalet barn på våra olika enheter. Därav kan förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem bedrivas gemensamt under denna perioden. Föräldrar informeras i god tid om plats och öppethållande. 

Har man frågor och funderingar kontakta rektor på din förskola.