Lämna in schema

Det är vårdnadshavarnas förvärvsarbetstid/studietid samt eventuell restid som ligger till grund för barnets schema i förskola eller fritidshem.

Scheman rapporteras in av vårdnadshavaren via vår e-tjänst.

Förskolan har öppet måndag-fredag mellan kl 06.00-18.30. Beroende på efterfrågan och behov kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare.

Vid varaktig förändring av arbetstiden ska nytt schema meddelas via vår e-tjänst.

Vårdnadshavare med skiftarbete eller nattarbete har rätt till skälig vistelsetid enligt överenskommelse med förskolerekto/rektor.

Semester och annan ledighet

Vid förälders semester eller annan ledighet från förvärvsarbete/studier får plats i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem nyttjas under enstaka dagar, dock högst fem dagar per år enligt schema, om det inte finns särskilda skäl. Förskolerektor/rektor beslutar i dessa ärenden utifrån förskolans och fritidshemmets organisatoriska förutsättningar.

Sommarsemester eller annan tillfällig ledighet rapporteras inte in via e-tjänsten utan meddelas istället direkt till förskolan/fritidshemmet.