Sunnanängs förskola

Välkommen till vår förskola. Sunnanängs förskola ligger i Åsaområdet. Vi finns i ett hyreshus, på marknivå med ett härligt lekområde utanför.

Sunnanängs förskola har två avdelningar. På avdelningen Brum går de yngsta barnen, medan de lite äldre barnen går på avdelningen Bamse. 

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Sunnanängs arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.