Havslätts förskola

Välkommen till vår förskola. Vi ligger i ett naturskönt villaområde i norra delen av Oskarshamn. Med bara 100 meter till havet och med skogen som granne, har vi fantastiska möjligheter till utforskande utflykter.

Förskolan består av två avdelningar. Falken har barn i ålder 1–3 år och Gladan har barn i ålder 3–5 år

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Havslätts arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.