Avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg i Oskarshamn

Inkomsttaket beräknas på hushållets bruttoinkomst per månad, vilket innebär att personer som är folkbokförda på samma adress beräknas tillsammans.

Maxtaxa från 2021-01-01

   
                 Inkomsttak 50 340 kr        
Förskola/pedagogisk omsorg        
   Avgiftstak*     Maxtaxa        
Barn 1       3 %      1 510 kr        
Barn 2       2 %      1 007 kr        
Barn 3       1 %         503 kr        
Barn 4                       Ingen avgift        
             
Fritidshem        
   Avgiftstak*     Maxtaxa        
Barn 1       3 %      1 007 kr        
Barn 2       2 %         503 kr        
Barn 3       1 %         503 kr        
Barn 4                       Ingen avgift        
         
Lovomsorg 60 kr per dag        
* % av inkomst        
Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.  

 

Maxtaxa från 2020-01-01

 

Maxtaxa från 2019-01-01

                 Inkomsttak 49 280 kr                     Inkomsttak 47 490 kr
Förskola/pedagogisk omsorg    Förskola/pedagogisk omsorg
  Avgiftstak* Maxtaxa     Avgiftstak* Maxtaxa
Barn 1       3 % 1 478 kr   Barn 1           3 % 1 425 kr
Barn 2       2 %    986 kr   Barn 2       2 %    950 kr
Barn 3       1 %    493 kr   Barn 3       1 %    475 kr
Barn 4               Ingen avgift   Barn 4               Ingen avgift
             
Fritidshem    
  Avgiftstak* Maxtaxa     Avgiftstak* Maxtaxa
Barn 1      3 %    986 kr   Barn 1       3 %    950 kr
Barn 2      1 %    493 kr   Barn 2       1 %    475 kr
Barn 3      1 %    493 kr   Barn 3      1 %    475 kr
Barn 4               Ingen avgift   Barn 4               Ingen avgift
             
Lovomsorg 60 kr per dag   Lovomsorg 60 kr per dag
             
* % av inkomst        
Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.

 

Maxtaxa från 2018-01-01

 

Maxtaxa från 2017-01-01

             Inkomsttak 46 080 kr                Inkomsttak 43 760 kr
Förskola/pedagogisk omsorg   Förskola/pedagogisk omsorg
  Avgiftstak* Maxtaxa     Avgiftstak* Maxtaxa
Barn 1       3 % 1 382 kr   Barn 1      3 % 1 313 kr
Barn 2       2 %    922 kr   Barn 2      2 %    875 kr
Barn 3       1 %    461 kr   Barn 3      1 %    438 kr
Barn 4               Ingen avgift   Barn 4               Ingen avgift
             
Fritidshem   Fritidshem
  Avgiftstak* Maxtaxa     Avgiftstak* Maxtaxa
Barn 1       3 %    922 kr   Barn 1       3 %    875 kr
Barn 2       1 %    461 kr   Barn 2       1 %    438 kr
Barn 3       1 %    461 kr   Barn 3       1 %    438 kr
Barn 4               Ingen avgift   Barn 4               Ingen avgift
             
Lovomsorg 60 kr per dag   Lovomsorg 60 kr per dag
             
* % av inkomst        
Anmärkning: Barn 1 är det yngsta barnet.