Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innefattar minst 525 timmar om året. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider vilket betyder att ditt barn är ledigt på loven.

Varje förskola erbjuder två alternativ: tre dagar med fem timmar per dag och fem dagar med tre timmar per dag. Rektor beslutar om vistelsetidens förläggning, utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättning.

Vårdnadshavare, till barn som omfattas av allmän förskola, som förvärvsarbetar eller studerar erhåller en reduktion på 30 procent av avgiften.

Allmän förskola upphör när barnet börjar förskoleklass.