Tal- och språkpedagog och Logoped

Tal- och språkpedagogerna och logopeden inom elevhälsan arbetar för att stödja barn och unga som av en eller annan anledning har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal eller språk.

Förutom elevhälsans generella och individuella insatser kan tal- och språkpedagogernas och logopedens arbetsuppgifter vara att:

  • ge individuell enskild träning
  • ge information om språkstörning generellt till hela arbetslag och individuellt om varje barns specifika språkstörning till berörda
  • ge råd och stöd till rektorer och förskolechefer, i dialog med föräldrar, för att skapa organisatoriska lösningar som är anpassade efter varje barns behov
  • ge råd och stöd till lärare/specialpedagoger för att skapa språkutvecklande miljöer på gruppnivå
  • ge handledning till lärare/specialpedagoger med förslag på individuellt anpassat språkträningsmaterial som kan integreras i den ordinarie verksamheten
  • delta på föräldramöten kring barns tal- och språkutveckling