Övriga kontakter

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan inom landstinget erbjuder hjälp för lättare psykiska besvär. De erbjuder råd, stöd och kortare behandling vid besvär såsom oro, ilska, stress eller ledsenhet. Det kan även handla om konflikter i hemmet eller kriser.

Socialtjänstens insatser för barn, unga och familj

I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd. Ibland kan det vara svårt i relationer. Man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap. Att leva tillsammans är inte alltid det lättaste. Det kan vara svårt att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar.

Oftast löser sig problemen efter en tid, men ibland kan man behöva hjälp för att gå vidare. Då är det skönt att prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Till landstingets Barn- och ungdomspsykiatriska mottagning (BUP) i Oskarshamn är barn och ungdomar mellan 0-18 år och deras familjer välkomna, som är i behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

Här arbetar socionomer, psykologer, barnpsykiater, psykoterapeuter, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Tillsammans kan BUP erbjuda en bred psykiatrisk kompetens för bedömning och behandling. De utformar behandlingen utifrån barnets och familjens behov. Behandlingsarbetet kan exempelvis utgöras av individuell terapi av olika former, familjeterapi, nätverksarbete, stöd till föräldrar och medicinsk behandling. Det är inte ovanligt att behandlingsarbetet innefattar kombinationer av dessa.

Ungdomsmottagningen

Landstingets Ungdomsmottagning är öppen för tjejer mellan 13 - 23 år och killar mellan 13 - 25 år.

De som arbetar där är barnmoska, kurator och gynekolog.

Asyl- och flyktinghälsovården

Länets asyl- och flyktinghälsovård vänder sig i första hand till dig som är asylsökande och bor i Kalmar län.

Hälsocentralen

Om ditt barn blir sjuk ska du vända dig till sjukvården.

Hälsocentralen eller läkarmottagningen är ofta din första kontakt med sjukvården, vi kallar det primärvård.