Att börja skolan som nyanländ

Nyanlända barn som kommer till Oskarshamns kommun har rätt till att så fort som möjligt få en plats i förskoleklass, skola eller gymnasieskola.

För mottagning av nyanlända barn i åldrarna 6–16 år gäller samma rutiner som för alla barn/elever i Oskarshamns kommun. När information om ankomst av nyanlända elever kommer till Bildningsförvaltningen placeras eleverna direkt enligt närhetsprincipen.

För dig som vårdnadshavare finns bra information om den svenska skolan för nyanlända på flera språk.

Mottagande av nyanlända elever

Den nyanlända familjen välkomnas till skolan genom ett inskrivningssamtal där vi planerar in ett skolstartsdatum samt gör en preliminär klassplacering till eleven. Vi gör en kartläggning av elevens tidigare kunskaper och erfarenheter vilket kan resultera i åtgärder inom exempelvis modersmålsundervisning, studiehandledning, kartläggning av olika skolämnen, anpassad timplan, individuell studieplan, språkutvecklingsbedömning och svenska som andraspråksundervisning.