El- och energiprogrammet

Vill du gå en yrkesutbildning som innehåller både teori och praktik samt där en stor del av utbildningen arbetsplatsförläggs? Då är el- och energiprogrammet något för dig!

Teoretiska genomgångar inom teknik, energi, kemi, el och maskin blandas med praktiska moment i verkstaden där vi provkör och skruvar med maskiner och utrustning. Arbetsmöjligheterna är goda och majoriteten av våra elever har sommarjobb eller fast jobb efter utbildningen.Driftunderhåll

Du kan få arbete direkt efter gymnasiet som produktionsoperatör eller montör i produktionsindustrier. Eller arbeta som drifttekniker på vattenverk, reningsverk eller i processindustri.

Vi förbereder elever som vill studera på NOVA:s eller ETEC:s yrkeshögskoleutbildningar. De kan därefter få jobb som drifttekniker eller underhållstekniker på OKG, Södra cell, SAFT eller hydraltekniska arbeten.

Vill du även bli högskolebehörig för att ha möjligheten att söka till högskola/universitet efter utbildningen, är även det möjligt under utbildningen.

I utbildningen finns det flera praktiska inslag där du får reparera och byta olika maskindelar och utrustning som du kommer att stöta på i ditt framtida yrke. I kemilaboratoriet får du möjlighet att träna på att följa kemiska analyshandledningar för kontroller av verksamhet. Utbildningen stöds av OKG, Södra, branschorganisationen Svenskt Vatten och Oskarshamns kommun bl.a. genom bidrag till utrustning inom området.

El- och energiprogrammet har en verkstad där du får styra och reglera vattenflöden och temperaturer i en process. Du får även lära dig att använda mätutrustning för att mäta bl.a. pH, vattenanalyser, flöden, nivå, tryck, NOx och COx.

Yrkesutgång allmän operatör
Är en skräddarsydd utbildning efter företagens behov. Inom ramen för utbildningen ingår Högskolebehörighet. Energiteknik inriktningen är från höstterminen 2013 Teknik College certifierad.

Behovet av produktionsoperatörer, montörer samt drift- och underhållstekniker inom området är mycket stort de närmaste 10 åren. 19 veckor av utbildningen arbetsplatsförläggs ute på anläggningar i industrin eller inom kommunen. Den delen av utbildningen kan oftast läggas på hemorten.

Kontakta oss

Mikael Pehrman
Programledare
Tfn: 0491-76 45 17
Annika Karlsson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 13
Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-885 00
Besöksadress:
Stengatan 21
572 28 Oskarshamn