Urval/Fri kvot

Urval

Ibland är det fler som söker en utbildning än antalet platser. Då görs ett urval där meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 avgör om du kommer in på utbildningen.
Bokstavsbetygen översätts till siffror:
A, 20
B, 17,5
C, 15
D, 12,5
E, 10
När du söker till gymnasieskolan räknas de 16 bästa betygen samman och ger ett meritvärde. Har du läst moderna språk på grundskolan får du räknar 17 betyg. Du kan alltså som bäst ha 340 poäng.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser på varje utbildning skall avsättas till elever som behöver företräde till sökt utbildning (fri kvot). Den fria kvoten ska användas för sökande som av någon anledning måste bedömas individuellt.

Exempel på sökande som kan prövas i Fri kvot:
• den som har medicinska och/eller sociala skäl
• den som haft anpassad studiegång
• den som har betyg vilka inte utan vidare kan jämföras med grundskolans respektive gymnasieskolans
Förutom ovanstående skäl är följande viktigt vid bedömningen:
• elevens förutsättning att klara sökt utbildning
• elevens intresse för sökt utbildning