Studie- och yrkesvägledare på Oscarsgymnasiet

Information från Studie- och yrkesvägledarna
Vid den här tiden på året är det hög belastning på SYV-arna. Därför kommer närmsta veckorna ungdomsgymnasiets elever att prioriteras. Vuxenstuderande kommer att prioriteras från v. 48, så alla ni som ska läsa till våren kommer att få hjälp och besked i tid. 

 

Studie- och yrkesvägledningen ska fungera som ett stöd för eleven under hela skolgången - från grundskolan, till gymnasiet och vuxenutbildningen. En studie- och yrkesvägledare hjälper dig kunna göra val som passar dig både inför gymnasiet och under din gymnasietid, de kan även vara ett bollplank för tankar och idéer kring studie- och yrkesval och på så sätt hjälpa dig att nå ditt mål. 

För att underlätta grundskoleelevernas val till gymnasiet anordnar Oscarsgymnasiet varje år besök på de olika skolorna för elever i årskurs 8. I årskurs 9 bjuds elever in till skolan för att besöka de olika programmen. Varje år hålls dessutom öppet hus då alla intresserade är välkomna att besöka oss. För att läsa mer om hur man söker till Oscarsgymnasiet gå in via länken här.

Information om våra program hittar du på Oscarsgymnasiets hemsida. 

Kontakta oss

Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 15
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 12
Annika Karlsson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 13
Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-885 34
Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn