Skolledning

På Oscarsgymnasiet finns 5 rektorer och en verksamhetschef. Under respektive program ser du vem som är rektor för vilket program.