Introduktionsprogrammen

Gymnasieskolans Introduktionsprogram är till för dig som är mellan 16 och 20 år och som av någon anledning inte följer ett nationellt program.

Du kanske är osäker på ditt studie- och yrkesval.

Du kan också gå på Introduktionsprogrammen om du saknar behörighet i något av ämnena svenska, engelska, matematik eller inte har betyg för att komma in på det program du önskar.

Du kan studera på heltid på Introduktionsprogrammen, eller kombinera dina studier med en praktikplats några dagar i veckan

De flesta elever som går på Introduktionsprogrammen fortsätter efter ett år på något av gymnsieskolans nationella program.

Du behöver inte söka till Introduktionsprogrammen. Du börjar vid terminsstart. Om du vill veta mer är du välkommen att ringa och boka en tid.

 

Kontakta oss

Damir Borcak
Programledare
Tfn: 0491-885 23
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 12
Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn