Introduktionsprogrammen

Gymnasieskolans Introduktionsprogram är till för dig som är mellan 16 och 20 år och som av någon anledning inte följer ett nationellt program.

Du kan också gå på Introduktionsprogrammen om du saknar behörighet i något av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller inte har betyg för att komma in på det program du önskar.

Du kan studera på heltid på Introduktionsprogrammen, eller kombinera dina studier med en praktikplats några dagar i veckan.

De flesta elever som går på Introduktionsprogrammen fortsätter efter ett år på något av gymnasieskolans nationella program.

Du behöver inte söka till Introduktionsprogrammen. Du börjar vid terminsstart. Om du vill veta mer är du välkommen att ringa och boka en tid.