Studenten

Studenten 2020
Den här sidan uppdateras så snart det finns mer information att ge.

2020-05-13 - information om studenten skickas idag
Idag skickas information om utspringet hem till våra studenters anhöriga. Studenterna får mer ingående information av sina mentorer.
På studentdagen den 5 juni kommer eleverna att träffas klassvis på skolan. Klasserna är uppdelade så att de är på skolan i tre omgångar och varje klass har utspring på en egen plats på skolan. Se info i brevet. För att undvika att fler än de närmast anhöriga (två per elev) tar emot studenterna uppges inga tider eller platser här på webben.

Alla klasser kommer att ha "sitt eget" klassrum för studentavslutningen. Studenter som har sjukdomssymptom ska att stanna hemma men kommer att kunna vara med via länk. 

2020-05-12 - Inga betyg på studentdagen OBS kolla din Dexter
På grund av rådande omständigheter sätts betygen lite senare i år. Vi har valt att göra så för att underlätta för både elever och lärare.
Det innebär att eleverna inte kommer att få sina betygsdokument på studentdagen. Dessa kommer i stället att skickas hem till eleverna under vecka 25.

Det är viktigt att du som elev går in i Dexter och kontrollerar dina betyg vid något tillfälle mellan 15-17 juni. Om du är osäker på din inloggning så kontakta din mentor.
Om du upptäcker något som inte stämmer måste du meddela skolan senast 17 juni via mejl: oscarsgymnasiet.kansli@ oskarshamn.se

2020-04-30 - studenten firas klassvis 5 juni
Efter information från Folkhälsomyndigheten och regeringen är beslutet i Oskarshamns kommun att studentfirande kommer att genomföra klassvis på skolan den 5 juni. Alla rekommendationer och direktiv som finns från Folkhälsomyndigheten kommer att följas.

Ett detaljerat program håller på att planeras. Studentfirandet kommer att bli annorlunda i år. Mer information om hur det kommer vara organiserat kommer senare.

2020-04-20 - blir det någon student?
Det har sedan länge varit inbokat och planerat för studenten den 5 juni 2020.
På grund av det rådande läget med anledning av Covid-19 och begränsningen att samlas fler än 50 personer så var det oklart när eller om studentfirandet blir av.

Olika lösningar diskuteras på skolan och i bildningsförvaltningen. Beslutet tas ytterst av bildningschef Lotta Lindgren.