Individuella val

På gymnasiet får du göra individuella val för att få den utbildning du vill ha.

Inom ditt program läser du programgemensamma kurser, kurser inom inriktningen och programfördjupning. Individuellt val är 200 poäng inom programstrukturen på samtliga nationella program.

Som individuellt val kan du välja kurser som breddar din behörighet för att söka till högskola eller kurser som fördjupar ditt program. På Oscarsgymnasiet är individuellt val utlagda på 100 poäng i årskurs två och 100 poäng i årskurs tre. Kurser inom idrott och hälsa och estetiska ämnen erbjuds alltid. Kurser som ger extra meritpoäng kan också erbjudas.

Kontakta oss

Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Lena-Maria Aronsson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-88 000
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00
Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare Program: GS, IM, VF, VO
Tfn: 0491-880 00
Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare Program: BF, EK, LL, RL, SA
Tfn: 0491-880 00
Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare Program: EE, ES, FT, IN, NA, TE
Tfn: 0491-880 00
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn