Elevhälsa

Kurator

Kuratorn arbetar för att skapa en god psykosocial miljö för eleverna i stödsamtal. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam, likabehandlingsgrupp och kristeam.

Kuratorn arbetar både förebyggande och stödjande med hjälp till elever och deras familjer.

Kuratorn ansvarar även för studieekonomiska frågor och förmedlar inackorderingsrum till elever.

Genom skolans kurator kan du som vill få råd och hjälp när det gäller att komma vidare till olika former av behandling.

Kurator finns tillgänglig 8-16 varje skoldag. 

Skolsköterskor

Skolhälsovårdens mål är att främst arbeta förebyggande utifrån ett helhetsperspektiv på elevens hälsa och utveckling. Vi har ett konsultativt arbetssätt där vi erbjuder elever bl.a hälsosamtal, rådgivning och stöd, sjukvårdsinsatser mm. Vi finns också med i skolans elevhälsoteam.

Det finns skolsköterska tillgängligt på skolan varje skoldag mellan 7.30-15.30
Tid till skolläkare bokas genom skolsköterska

 

 

Kontakta oss

Anna Thorild
Kurator, Oskarsgymnasiet, Program: EE, EK, FT, IN, NA, SA, TE, VF
Tfn: 0491-76 44 25
Anna-Carin Thoresson
Skolsköterska - Oscarsgymnasiet Program: ES, LL, VO, RL, FT, VF, EK, SA
Tfn: 0491-76 45 26
Helena Wallman
Skolsköterska - Oscarsgymnasiet Program: IN, NA, TE, EE, IM, GS
Tfn: 0491-76 45 25
Oscarsgymnasiet expedition
Tfn: 0491-885 00
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn