Behörighetsregel till gymnasiet

Behörighet

För dig som ska söka till gymnasiet gäller följande behörighetsregler:
Du är behörig att söka gymnasieutbildning om du är 19 år eller yngre det år du söker. Du ska ha gått färdigt grundskolan eller motsvarande. Du får inte tidigare ha avslutat ett nationellt eller likvärdigt program eller avlagt examen från International Baccalaureate (IB).

För att kunna söka ett yrkesförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen.

För att söka ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst nio andra ämnen. För vissa program är några av dessa nio ämnen specificerade. Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen. Söker du till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du gå ett introduktionsprogram för att uppnå behörighet. Mer information om introduktionsprogrammen kan du få av din studie- och yrkesvägledare.