Projekt e-tjänster

Just nu finns det här intill ett urval av kommunens e-tjänster.

Tillsammans med andra kommuner i länet har det startat ett gemensamt projekt för e-tjänster. Det kommer att göra att du framöver kommer att finna flera och mer utvecklade e-tjänster på vår webbplats.