Frågor och svar om vår städning

1. Varför har Oskarshamns kommun arbetat fram en städpolicy?

Städpolicy ska användas som en ram för städarbetet som utförs inom kommunen. Den innehåller riktlinjer för städning av kommunens offentliga lokaler. Städpolicyn vänder sig främst till professionell städpersonal men även till föräldrar och övriga inom kommunen. Policyn har vi tagit fram för att det ska vara lättare att förstå hur vi planerar vårt arbete. Med denna policy vill vi också försöka få fram vikten med en bra städning.

2. Varför har Oskarshamns kommun börjat använda sig av Twister rondeller?

Twister är en städmetod för att dagligstäda och samtidigt polera ett golv genom användning av traditionella städrondeller impregnerade med miljarder mikroskopiska diamanter. Detta reducerar kraftigt behovet av kemikalier jämfört med traditionella städmetoder samt ger kortare städtider eftersom periodiskt underhåll i allra flesta fall inte behöver göras. Vi får ett hygieniskt golv som är lätt att städa och underhålla med en gnistrande ytfinish. Denna städmetod är både kostnadseffektiv och betydligt snällare mot vår natur då det används mindre vatten samt mindre kemikalier som åker ut i våra avlopp.

3. Vad gör Oskarshamns kommun för miljön?

Vi använder så lite kemikalier som möjligt: Vårt allrentmedel är svanenmärkt. Vid den dagliga städningen med maskiner använder vi twister rondeller. Se fråga 2.

4. Använder Oskarshamns kommun produkter som innehåller microplaster?

Nej, i den dagliga städningen använder vi det inte. Vid golvvårdsbehandling av äldre golv så gör vi det fortfarande. Vårt mål är även där hitta produkter utan microplaster.

5. Hur kontrollerar vi kvalitén på städning hos våra kunder?

Städledaren gör kvalitetskontroller 4 gånger per år för att säkerställa att vi levererar ett bra jobb och att vår städpolicy följs. Lokalvårdare gör egenkontroll 1 gång per månad för att förebygga risker.