Information om möjlighet till avbetalningsplan VA

I samband med utbyggnad av verksamhetsområdena för vatten och avlopp (VA) finns möjlighet till avbetalning på anläggningsavgiften enligt § 36 lag om vattentjänsten (LAV).

När du får fakturan från kommunen ska du maila vatten@oskarshamn.se eller ringa Servicecenter på telefon 0491-880 00. Då tar kommunen kontakt med Visma som hjälper oss med hanteringen av avbetalningarna.

Följande gäller:

  • Du kan få avbetalning under högst tio år. Överlåts fastigheten under tiden ska hela resterande anläggningsavgift betalas in omgående.
  • Du måste kunna skaffa en godtagbar säkerhet, normalt ett pantbrev på summan. Pantbrevet hämtas ut hos lantmäteriet och skall vara i pappersform. Förbered detta i god tid innan du meddelar oss önskemål om avbetalningsplan.
  • Räntan är Riksbankens referensränta +2,5 %.
  • Är man sen med betalningen blir det först påminnelse med ränta och avgifter. Upprepas förseelsen kan avbetalningen sägas upp och du kan bli skyldig att betala hela beloppet på engång.
  • Visma sköter avbetalningen. Du kommer överens med Visma hur ofta du vill betala (månatligen, kvartal, halvår och så vidare). Vill du betala mer vissa månader eller slutbetala tidigare så finns även den möjligheten. Uppläggningsavgift och aviavgift tillkommer (för närvarande 170 kr respektive 70 kr). Du kommer att få en inloggning på Mitt Visma där du kan följa ditt ärende. Du betalar normalt samma summa varje avbetalning, så kallad annuitet.