Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Oskarshamns kommun

ABVA-09

ABVA-09 är dokumentet för användning av Oskarshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt information till fastighetsägare om kommunens vatten- och avloppstjänster.

Observera att stället för de direktnummer som finns angivna i ABVA-09 ska du ringa via kommunens Servicecenter, telefon 0491-880 00.