Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen fick en helt ny utformning under 2020 och kan närmast beskrivas som ett kajstråk för fotgängare och cyklister med omfattande planteringar längs sträckan. Vacker belysning och en mötesplats med bord, stolar etc finns också längs sträckan.

Satsningen är ytterligare ett steg i att bygga ihop staden och vattnet med attraktiva stadsrum. En förutsättning för att genomföra detta var att göra om trafiklösningen till och från Gotlandsfärjan, vilket blev klart strax före sommaren.

Arbetet med Skeppsbrokajen färdigställdes under hösten 2020 och föregicks av omfattande stabiliseringsåtgärder av kajkonstruktionen.