Hamntorget på Norra kajen

Hamntorget

Hamntorget blev färdigt i juni 2022 och är nu helt öppet för allmänheten.

Läs om bakgrunden här:

Hamntorget är tänkt att vara en levande och attraktiv mötesplats för kommunens invånare och besökare. Här ska det finnas parkyta, kajpromenad, trädäck och många sittplatser där man kan skåda havet och staden som klättrar upp för berget. Dessutom planerar vi ett ganska stort aktivitetstorg på platsen. Tanken är att man ska kunna spela basket, fotboll, innebandy, padel eller dansa gympa och leka. En skateramp finns också med i projektet. Centralt i aktivitetstorget blir det en mötesplats med olika sittplatser och plats för häng. På Hamntorget möts man - IRL (in real life).

Närmast Kustbevakningen skapades en parkeringsplats med 30-40 platser. Norra Strandgatan är ombyggd inom ramen för projektet och en ny offentlig toalett uppförd.

En allmän toalett byggdes också i området under 2020. Det finns intill lekplatsen i Hamnparken.

 

Skiss över Hamntorgets utformning
Kontakta oss
Erik Hjertqvist
Stadsarkitekt
Tfn: 0491-881 43