Hamntorget på Norra kajen

Hamntorget är tänkt att vara en levande och attraktiv mötesplats för kommunens invånare och besökare. Här ska det finnas parkyta, kajpromenad, trädäck och många sittplatser där man kan skåda havet och staden som klättrar upp för berget. Dessutom planerar vi ett ganska stort aktivitetstorg på platsen. Tanken är att man ska kunna spela basket, fotboll, innebandy, padel eller dansa gympa och leka. Centralt i aktivitetstorget blir det en mötesplats med olika sittplatser och plats för häng. På Hamntorget möts man - IRL (in real life).

Närmast Kustbevakningen skapas en parkeringsplats med 50-60 platser.

Projektet genomförs i två etapper. Den första etappen som den västra delen av kajområdet och omfattar bland annat parkyta, ett trädäck och två padelbanor genomfördes under 2020. Etapp två - den östra delen - planeras att genomföras under vår/sommar 2021. 

En skiss för etapp 2 finns längre ned.

Under 2021 kommer även Norra Strandgatan att byggas om som en del av stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. Gatan ska bland annat flyttas närmre järnvägsspåret.

En allmän toalett byggdes också i området under 2020. Det finns intill lekplatsen i Hamnparken.