Lilla torget

Med start 1 september 2019 påbörjades en upprustning av Lilla torget. I planerna fanns en permanent scen, lekyta, nya sittmöbler, ny belysning samt mer grönska. Dessutom förbereddes elanslutningar i marken på två olika platser för att skapa förutsättningar och underlätta för etablering av serveringar.

Arbetet avslutades under våren 2020.

Under 2021 planeras en offentlig toalett att byggas i anslutning till Lilla torget. Detta behövs inte minst för att kunna arrangera evenemang, konserter och aktiviteter på ett bra sätt.