Köpmangatan

Köpmangatan (delen Lilla torget - Källgatan) gjordes om under vintern 2021/2022. Bakom projektet står Oskarhsamns kommun och berörda fastighetsägare: Byggebo, SBB Norden, EA Fastigheter och Be-Ge Fastigheter.

Sträckan anpassades till övriga stadens struktur och blev en gångfartsgata. Parkeringsplatserna finns kvar, liksom cykelstråket och den enkelriktade körriktningen. Men vi adderade grönska, ledstråk och ramper till butikerna. 

Dessutom har den gamla belysningsanläggningen bytts ut till en ny och modern variant där färgen på armaturernas höljen kan varieras när det är mörkt ute.