Köpmangatan

Köpmangatan (delen Lilla torget - Källgatan) planeras att göras om. Bakom projektet står Oskarhsamns kommun och berörda fastighetsägare: Byggebo, SBB Norden, EA Fastigheter och Be-Ge Fastigheter.

Sträckan ska anpassas till övriga stadens struktur och blir en gångfartsgata. Parkeringsplatserna kommer finnas kvar, liksom cykelstråket och den enkelriktade körriktningen. Men vi adderar grönska, ledstråk och ramper till butikerna. Detta arbete planeras att ske under 2021.

Men redan 2020 har den gamla belysningsanläggningen bytts ut till en ny och modern variant där färgen på armaturernas höljen kan varieras när det är mörkt ute.