Köpmangatan

Köpmangatan (delen Lilla torget - Källgatan) gjordes om under vintern 2021/2022. att göras om. Bakom projektet står Oskarhsamns kommun och berörda fastighetsägare: Byggebo, SBB Norden, EA Fastigheter och Be-Ge Fastigheter.

Sträckan ska anpassades till övriga stadens struktur och blir en gångfartsgata. Parkeringsplatserna finns kvar, liksom cykelstråket och den enkelriktade körriktningen. Men vi adderade grönska, ledstråk och ramper till butikerna. 

Men redan 2020 har den gamla belysningsanläggningen bytts ut till en ny och modern variant där färgen på armaturernas höljen kan varieras när det är mörkt ute.