Inre hamnen

Inre hamnen

Stadsdelen Inre hamnen ska vara oskarshamnarnas plats. Här kan man bo, träffas, leka, promenera, uppleva och trivas. Precis vid vattnet.

Inre hamnen är det samlande namnet på Oskarshamns största stadsutvecklingsprojekt. Här pågår en omställning från industrikaraktär till en del av staden och stadslivet. Inre hamnen ska bli en självklar mötesplats för människor med hundratals nya bostäder, nya verksamheter, nya arbetsplatser och framför allt - flera nya spännande stadsrum precis vid vattenkanten! Stadens möte med havet ska bli allt mer levande, vackrare och tydligt.

Planer och program

Planeringen startade under 2013 med utredningar, medborgardialoger och aktitektuppdrag. Hösten 2015 godkände ett enhälligt kommunfullmäktige planprogrammet för Inre hamnen. Detta program visar visionen för området och styr nu den fortsatta planeringen och utvecklingen av Inre hamnen. Den första detaljplanen var klar 2017 och täcker norra delarna av Inre hamnen (före detta Bohmans Fanérfabrik med omgivning). För tillfället pågår inget detaljplanearbete i Inre hamnen.

Utveckling av Inre hamnen

Under 2017 sattes spaden i jorden på riktigt. Då anlades Hamnparken som ska bli en central grön lunga i den framväxande stadsdelen. Den fina lekplatsen och de vackra skulpturerna har redan blivit omtyckta och parken har många besökare.

Det är i Norra inre hamnen som omvandlingen tagit fart. Nya gator, bostäder och verksamhetslokaler har byggts och mer är på gång. Dessutom har det häftiga Hamntorget blivit klart som redan är en värdefull mötesplats i Oskarshamn med kajpromenad, trädäck och aktivitetsytor i ett fantastiskt läge vid vattnet och med utsikt över staden. Här finns padelbanor, interaktiv dansbåge, fotbollsplan, skateramp, innebanydplan och basketplan med mera. 

I andra änden av Inre hamnen finns Skeppsbrokajen. Här gjorde kommunen om den karga asfaltsytan under 2020 till ett grönskande gång- och cykelstråk med en trivsam mötesplats med sittplatser på ett trädäck mitt på sträckan.

Läs mer om projekten Hamntorget och Skeppsbrokajen.

Utvecklingen och omvandlingen av Inre hamnen kommer att ske under många år framöver. Det är en långsiktig utvecklingsresurs för Oskarshamn.

Bostäder

Detaljplanen för Norra Inre hamnen möjliggör för många hundra bostäder. Stora delar av kvartersmarken inom detaljplaneområdet ägs och utvecklas av BJC Group.

Just nu pågår inget detaljplanearbete för Brädholmen eller någon annan plats i Inre hamnen.

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00.