Stadsutvecklingsprojekt

Oskarshamn är en vacker stad precis vid havet, med en trevlig stadskärna med butiker, gågator och en imponerande stadspark. Men en stad ska vara i förändring och utveckling. Det är tecken på välmående. Nyligen har snudd på historiska förändringar genomförts i stadens miljöer. Det har byggts nya gator, torg, byggnader och inte minst har bygget av en helt ny stadsdel vid hamnen påbörjats.

Allt hänger ihop och har samma gemensamma syfte; att göra Oskarshamn ännu attraktivare att bo i, att vistas i och att besöka. Alla projekten ska tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktigt starkare handel i staden, ett mer levande stadsliv, fler centrala bostäder och en stärkt vattenkontakt – helt enkelt en varaktig attraktiv och hållbar stad.

Här intill kan du läsa om några av de olika projekt som pågår just nu.