Stadsmiljöprogram

Stadsmiljöprogrammets mål:

• Oskarshamns stadsmiljöer ska upplevas enhetliga, vackra och trygga. De ska vara av hög kvalitet, tillgängliga för så många som möjligt och vara driftseffektiva.

• Oskarshamns centrums attraktivitet som handelsplats och mötesplats ska stärkas.

• I inre stadskärnan ska fotgängartrafiken gynnas för att få ett mer levande centrum.

Läs Stadsmiljöprogrammet här (PDF 6,6 MB).