Bostadsförsörjningsprogrammet

Bostadsförsörjningsprogrammet för Oskarshamns kommun har antagits av kommunfullmäktige den 11 december 2017.

Programmet var på samråd från och med 8 maj 2017 till och med 9 juni 2017.

Syftet med programmet är att ge en uppdaterad bild av bostadsläget i kommunen och ange riktlinjer för arbetet med den framtida bostadsförsörjningen.