Övriga program, planer och policyer

Förutom översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner finns olika program, planer, projekt och policyer. Det är dokument som kan styra och vägleda samhällsplaneringen i Oskarshamn. Här samlar vi de viktigaste av dessa.

Kontakta oss
Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn