Översiktsplan 2000

Översiktsplan för Oskarshamns kommun

Kommunens gällande översiktsplan antogs 2003. Den har därefter aktualitetsförklarats ett antal gånger. Nu har Samhällsbyggnadskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen påbörjat arbetet med en ny översiktsplan.

Arbetet med den nya översiktsplanen uppskattas pågå i ett par år. Ett mål är att ha ett förslag till översiktsplan färdigt för samråd under 2018 och utställning för granskning under 2019.

Här kan du läsa gällande Översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun, antagen 2003.

Länsstyrelsens yttrande ska redovisas som en separat del av gällande översiktsplan och detta yttrande kan du läsa här.