Planbesked

Ansöka om planbesked

Från och med den 2 maj 2011 är det möjligt att ansöka om planbesked. Planbeskedet är till för dig/er som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan och vill få besked om kommunen avser att påbörja planarbete. 

Svar på er ansökan kommer senast fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

Kostnad

Att ansöka om planbesked medför en kostnad för den sökande. Kostnaden är oberoende om det slutgiltiga beskedet är positivt eller negativt och taxan tas ut från den dag ansökan inkommer till kommunen.

Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Ansökan skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 706, 572 28 Oskarshamn

Kontakta oss
Samhällsbyggnadsnämnden
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn