Pågående planprogram

För närvarande pågår inte något arbete med planprogram i kommunen.