Detaljplan för del av Älvehult 1:2, Uddegatan, Påskallavik

Planstatus: Planen fick laga kraft den 13 januari 2023.

Handlingar: Detaljplanen består av följande handlingar: