Ändring av Orkanen 7

Syftet med ändringen är att minska prickmarkens omfattning samt öka byggrätten på fastigheten.  Fastigheten Orkanen 7 ligger ute på Mysingsö och är i privat ägo.

Planhandlingarna består av ändringen som läses tillsammans med planbeskrivning och plankarta till gällande detaljplan.

Planstatus: Samråd 13/2 - 11/3 2020

Plankarta med ändring

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Gällande plankarta A4891

Gällande planakt A4891

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast
2020-03-11. 


Synpunkter framförs skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN


Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se  


Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa
på www.oskarshamn.se/personuppgifter