Ändring av detaljplan DA 34

Planområdet är beläget i den västra delen av Oskarshamns stad vid Långelid i stadsdelen Rödsle.

Syftet med ändringen är att ändra från maximal byggnadsyta inom hela kvarteret Kyrkbänken och Kyrktuppen, till största byggnadsarea per fastighet.

Detaljplan DA 34 syfte fortsätter att gälla efter ändringen, möjliggöra för bostadsexploatering, och avsikten med ändringen stämmer överens med planens
(DA34) syfte.

Planstatus: Detaljplanen var ute på granskning 27 februari - 20 mars 2023.

Handlingar: Detaljplanen består av följande handlingar:

Ändring av plankarta (pdf)
Bilaga till planbeskrivning (pdf)
Plankarta DA 34 (pdf)
Planbeskrivning DA 34 (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan (pdf)
Samrådsredogörelse

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se 

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter