Ändring av detaljplan DA 34

Planområdet är beläget i den västra delen av Oskarshamns stad vid Långelid i stadsdelen Rödsle.

Syftet med ändringen är att ändra från maximal byggnadsyta inom hela kvarteret Kyrkbänken och Kyrktuppen, till största byggnadsarea per fastighet.

Detaljplan DA 34 syfte fortsätter att gälla efter ändringen, möjliggöra för bostadsexploatering, och avsikten med ändringen stämmer överens med planens
(DA34) syfte.

Planstatus: Detaljplanen är ute på samrås 29 september - 20 oktober 2022.

Handlingar: Detaljplanen består av följande handlingar:

Ändring av plankarta (pdf)
Bilaga till planbeskrivning (pdf)
Plankarta DA 34 (pdf)
Planbeskrivning DA 34 (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan (pdf)

Synpunkter under samrådstiden lämnas senast den 20 oktober 2022 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.