Pågående detaljplaner

Planprocessen

Ett förslag till detaljplan kan antingen tas fram med standardförfarande eller med utökat förfarande.

Är planförslaget förenligt med översiktsplanen och inte har ett betydande intresse för allmänheten samt inte heller medför en betydande miljöpåverkan kan man tillämpa standardförfarande.

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget:

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
  • är av betydande intresse för allmänheten
  • i övrigt av stor betydelse
  • kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Här kan ni få information om våra pågående detaljplaner

Ändring av detaljplan A3618 i Gröndal

Vånevik 9:10 och 9:36

Del av Fårbo 24:1 (området med villavagnar mellan E22 och Ficksjövägen)

Badholmen 1 och del av Oskarshamn 3:1, "Brädholmen"(detaljplanearbetet är vilande)

Fälgen 1 mfl fastigheter

Del av Kolberga 2:3 med flera fastigheter, Fallebo (detaljplanearbetet är vilande)

Del av Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, Kvastmossens kombiterminal och företagspark

Detaljplan för Landåkern 12 med flera fastigheter

Detaljplan för del av Kristineberg 1:2 med flera fastigheter

Detaljlan för del av fastighet Glabo 1:45 med flera, Saltvik

Detaljplan för Oskarshamn 3:31, före detta församlingshemmet, centralorten Oskarshamn

Detaljplan för del av Stångehamn 1:6 m fl fastigheter, Oskarshamn

Detaljplan för del av fastighet Oskarshamn 3:2, förskola i Döderhult, Oskarshamns kommun

Detaljplan för del av Snickeriet 3 och 14